Inleiding

De databank goede praktijkvoorbeelden, methodieken en interventies tegen polarisering en voor een betere sociale samenhang kadert binnen het actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering van de Vlaamse Regering. Ze is uitgewerkt vanuit de specifieke actie ‘Inzetten op de versterking van de sociale samenhang en de creatie van duurzame verbinding op gemeentelijk of wijkniveau’. De uitvoering/opvolging van deze actie en bijhorende databank gebeurt door het team Stedenbeleid van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Bij het uitwerken van de criteria en de selectie van goede praktijken wordt samengewerkt met het Agentschap Integratie & Inburgering.

Deze digitale databank omvat een aantal goede praktijken ter inspiratie van de steden en gemeenten bij hun lokaal beleid tegen polarisering en versterking van de sociale samenhang. De goede praktijken worden op basis van een aantal selectiecriteria gekozen om ze vervolgens via een beschrijvende projectfiche op te nemen in de databank.