Leeswijzer

De databank met goede praktijken tegen polarisering en voor een betere sociale samenhang bestaat uit projectfiches waarin telkens een goede praktijk, methodiek of interventie uitgebreid besproken wordt. De fiches zijn opgedeeld in verschillende rubrieken. Aan de hand van deze leeswijzer weet u wat elke rubriek van de fiche inhoudt.

De fiches met goede praktijken zijn voortdurend raadpleegbaar op de website. Op de startpagina vindt u steeds de meest recente fiches. Via het tabblad ‘Databank’ komt u terecht op een overzichtspagina waar alle fiches staan opgelijst. Bij elke thumbnail van een fiche staat een korte projectomschrijving, zodat u in een oogomslag weet waarover de fiche gaat. Op deze overzichtspagina kan u elk project aanklikken om de goede praktijk in detail te bekijken. Indien u geen gebruik wenst te maken van de overzichtspagina of u weet exact welke projectfiche u wil consulteren, kan u gebruik maken van de filter op de overzichtspagina. Via de zoekbalk, rechts bovenaan, kan u zoeken op naam of via sleutelwoorden.

Eens u een fiche hebt geopend, ziet u bovenaan de titel van het project met daaronder de korte projectomschrijving. Vervolgens kan u lezen waar de goede praktijk is uitgevoerd. Het onderdeel ‘Projectaanpak’ bevat het belangrijkste deel van de fiche, namelijk de beschrijving van de concrete aanpak van de goede praktijk. Net daaronder vindt u de niet onbelangrijke rubriek van de ‘Leerpunten’. Hierin staan een aantal aandachtspunten waarop moet gelet worden bij het uitrollen van de goede praktijk. Onder de leerpunten vindt u de rubriek ‘Zie ook’. Hier kan u enkele interessante links en publicaties van de goede praktijk consulteren. Onderaan de pagina vindt u steeds een aantal sleutelwoorden en enkele mogelijke verwante fiches. Rechts op de pagina vindt u nog extra details en gegevens over de goede praktijk. Naast de ‘Projecteigenaar’ worden de ‘Partners’ vermeld. Daarin worden de actoren benoemd die nodig zijn om de goede praktijk succesvol uit te voeren. De rubriek ‘Middelen’ geeft een indicatie van het kostenplaatje weer. De ‘Doel(groep)’ geeft aan wat het doel is van de goede praktijk en/of welke doelgroep het project wil bereiken. Tot slot vindt u onder ‘Contactinformatie’ de contactpersonen die u verder kunnen helpen met vragen rond de specifieke goede praktijk.