Selectiekader

Het selectiekader van deze databank is tweeledig. Eerst en vooral moeten de praktijkvoorbeelden, methodieken en interventies voldoen aan een aantal generieke selectiecriteria om opgenomen te worden in de databank. Vervolgens worden er enkele pistes of sporen aangehaald waar mogelijke praktijkvoorbeelden, methodieken en interventies zich op kunnen focussen. Deze pistes/sporen zijn verdeeld over twee overkoepelende thema’s: het managen of bestrijden van polarisering en het versterken van de sociale samenhang. Het is uiteraard mogelijk dat een praktijkvoorbeeld, methodiek of interventie in de databank beide thema’s behandelt.

Generieke selectiecriteria

Alle geselecteerde initiatieven moeten voldoen aan volgende criteria:

 • Een stad of gemeente kan het initiatief organiseren of ondersteunen;
 • Het initiatief focust niet op identiteit(skenmerken) van de diverse groepen in de samenleving, dit geeft brandstof aan polarisatie; (een initiatief kan wel werken aan een gezamenlijke identiteit voor alle bevolkingsgroepen binnen de samenleving);
 • Het initiatief focust niet op verschillen tussen mensen of groepen;
 • Het initiatief bewerkstelligt een betere gemeenschappelijke relatie tussen mensen van diverse herkomst binnen de samenleving;
 • Het mag geen eenmalig initiatief zijn;
 • Het initiatief moet duurzame resultaten/effecten opleveren;
 • Het initiatief focust op het bestrijden van polarisering en/of op het versterken van de sociale samenhang.

Pistes/sporen

Alle goede praktijkvoorbeelden, methodieken en initiatieven die opgenomen worden in de databank focussen zich op het managen van polarisering en/of het versterken van de sociale samenhang. Voor beide thema’s zijn er enkele pistes/denksporen waaruit praktijken kunnen voortvloeien. Deze pistes dienen als handvat om op zoek te gaan tussen de veelheid van praktijkvoorbeelden, methodieken en initiatieven. Ze sluiten echter niet uit dat later andere pistes worden geëxploreerd.

Managen/bestrijden van polarisering

 • Initiatieven die polarisering aanpakken via preventie;
 • Initiatieven die depolariseren;
 • Initiatieven die inzicht geven in dialoogtypen (en de impact van deze typen op de polarisatie) en die trainen in mediative speech en mediative behaviour;
 • Initiatieven die focussen op democratische vaardigheden (leren omgaan met andere meningen, overleg, kritisch denken, respect,..);
 • ….

Versterken van de sociale samenhang

 • Initiatieven die focussen op gelijkenissen of gemeenschappelijkheden (allemaal Mechelaar, allemaal Vlaming, …);
 • Initiatieven die de diversiteit in de samenleving ‘normaliseren’ (vooral in de communicatie);
 • Initiatieven die de publieke ruimte zo inrichten dat sociaal contact/de sociale samenhang wordt versterkt;
 • Initiatieven die mensen van diverse herkomst verbinden via tijdelijke invulling;
 • Initiatieven die samen zoeken naar een gemeenschappelijke sokkel voor de samenleving;
 • Initiatieven die loyauteit aan de samenleving versterken;
 • Initiatieven die verenigen rond een gedeelde problematiek;
 • Initiatieven waarin jongeren van tweede, derde of vierde generatie mee doelgroep zijn;
 • ….